مرجوع کالاها تا ۷ روز پس از تحویل کالا به مشتری و در صورتی قابل تایید است که کالا در شرایط اولیه باشد (در صورت پلمپ بودن، کالا نباید باز شده باشد).